Měření emisí

Od roku 2016 došlo k zásadním změnám v legislativě spojené s měřením emisí. Co to znamená pro držitele automobilu? Opravdu se celý proces měření zpřísnil. Zjednodušeně, vše je nutné dokumentovat, natáčet a následně ukládat do centrálního úložiště Ministerstva dopravy. Ve většině případů se STK i kontrola emisí provádí najednou, jde však i jednotlivě.

Pro naše zákazníky vyplývají tyto základní rady:

Dejte pozor na to, do kdy máte platné STK a ideálně si nastavte upomínku i pár týdnů dopředu a uskutečněte návštěvu vašeho servisu před tím, než váš vůz přistavíte na měření emisí a technickou kontrolu.

Stanice technické kontroly a kontrola emisí:

V MPS kontrol vám změříme emise a na jednom uděláme i STK. Od pondělí do soboty jsme tady pro vás a to od 6:00 do 22:00, z čehož máme vyhrazený čas i pro předem objednané zákazníky. Využijte nově možnost objednání online a vyhněte se nepříjemnému čekání. Pro své zákazníky máme nově připravený hlídač termínu, který zajistí, že už si nemusíte dělat žádné starosti, jednoduše vše nastavíme tak, že vám včas připomeneme technickou kontrolu vašeho vozu. Jezděte s námi bez starostí. Je Vám cokoliv nejasné, či potřebujete s něčím poradit? Neváhejte a využijte kontakty na naše pracovníky.

Měření emisí v rámci technické prohlídky lze provést ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. O provedení měření emisí vystaví stanice měření emisí protokol, který předá fyzické osobě,která vozidlo do stanice měření emisí přistavila.

Je-li měření emisí provedeno podle §47 odstavce 5, zákona 56/2001 Sb., kontrolní technik stanice technické kontroly zahrne výsledky provedeného měření emisí do protokolu o technické prohlídce. Za den provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se v takovém případě považuje den, ve kterém byly provedeny ostatní kontrolní úkony v rámci pravidelné technické prohlídky ve stanici technické kontroly. Uplynulo-li mezi dnem provedení měření emisí a dnem přistavení silničního vozidla k provedení ostatních kontrolních úkonů více než 30 dní,k provedenému měření emisí se nepřihlíží.

Vozidlo se k měření emisí přistavuje s dostatečným množstvím paliva a provozních kapalin. V případě vícepalivových vozidel musí být dostatek paliva v obou nádržích. Motor musí být před měřením emisí zahřátý na provozní teplotu.Před samotným měřením emisí se provádí vizuální kontrola:

 • Identifikačních údajů vozidla
 • Kontrola shody typu motoru
 • Těsnost palivové soustavy
 • Sání motoru
 • Výfukový systém
 • Palivová soustava
 • Odvětrání klikové skříně
 • Odvětrání palivové nádrže
 • Stav elektroinstalace a přídavných elektronických zařízení třetích stran
 • Stav SCR a hladina močoviny v systému
 • Zástavba komponent plynového pohonu