Technická kontrola vozidla dovezeného ze zahraničí

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb.(226/2006Sb.) schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo. Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, pokud se jedná o:

 • silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát
 • silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech
 • silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3
 • silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a

Podrobnější informace o vozidlech dovezených ze zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

U vozidel dovezených ze zahraničí provádíme technickou kontrolu a měření emisí a vystavíme protokoly potřebné k přihlášení vozidla na příslušném úřadě.

Kontrola před registrací (dovoz v rámci EU, Švýcarsko, Norsko, Island)

Kontrola před schválením technické způsobilosti (dovoz mimo EU)

Technická kontrola staveb a přestaveb silničních vozidel

Tato služba spočívá v celkové technické kontrole stavěného (přestavěného) vozidla a vypracování technického protokolu pro schválení stavěného (přestavěného) vozidla na příslušném úřadě.

K technické kontrole stavby vozidla je nutno předložit:

 • rozhodnutí o povolení stavby vystavené na Obecním úřadě
 • ostatní podklady určené Obecním úřadem

Dle zákona 56/2001Sb. §73, 74. dochází při přestavbě vozidla k těmto změnám: druhu karosérie nebo nástavby, druhu pohonu motoru, podvozku, hmotnosti, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla, řízení vozidla, systému brzd

K technické kontrole přestavby vozidla je nutno předložit:

 • originál technického průkazu
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • rozhodnutí o povolení přestavby z Obecního úřadu
 • ostatní podklady určené Obecním úřadem
 • typový list ( v případě nové montáže tažného zařízení)