Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č.56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám.

Provádíme pravidelné technické prohlídky s vyhotovením protokolu o technickém stavu vozidla, do technického průkazu vyznačíme platnost technické způsobilosti a vylepíme kontrolní nálepku na RZ vozidla.
Vozidlo přistavené k provedení technické kontroly, nesmí být nadměrně znečištěné a pokud kryty kol (puklice) zakrývají šrouby kol, nebo znemožňují provedení kontrolních úkonů (geometrie), musí být tyto demontovány.

Před provedením pravidelné technické prohlídky je nutné doložit

 • technický průkaz (originál)
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • příloha LPG/CNG

Při opakované technické prohlídce po pravidelné je nutné doložit

 • technický průkaz (originál)
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

Při opakované technické prohlídce po technické silniční kontrole je nutné doložit

 • technický průkaz (originál)
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • protokol z technické silniční kontroly

Při opakované technické prohlídce po dopravní nehodě je nutné doložit

 • technický průkaz (originál)
 • potvrzení o zadržení osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

Výstup z technické kontroly vozu

Výstupem z technické kontroly, kterou realizovala stanice technické kontroly jsou zjištěné typy závad, které lze rozdělit na tři základní typy.

 • lehká závada – jde o takovou závadu, která nijak výrazně neovlivňuje provozuschopnost vozu a platnost technické kontroly, avšak do budoucna může dojít ke změně z lehké závady na vážnou.
 • vážná závada – je taková závada, která má vliv na bezpečnost provozu vozu, ale ještě není přímou hrozbou pro provoz. Takováto závada způsobuje omezení technické způsobilosti na dobu 30 dní.
 • nebezpečná závada – tento typ závad již přímo ovlivňuje bezpečnost vozu, z tohoto důvodu je vozidlo nezpůsobilé pro další provoz.
Silniční vizidlo Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Osobní automobil do 9 osob 4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti 4 roky 2 roky
Motocykl 6 let 4 roky
Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 6 let 4 roky
Přívěs nad 750 kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou 4 let 2 roky
Vozidla s modrým majákem 1 rok 1 rok